ရဲယုိရြက္​ကုိ ဒီလုိသုံးလုိ႔ရတယ္​

” ရဲယိုပင္ ေဆးဖက္ဝင္”
±±±±±±±±±±±±±±±±±±

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပား၌ ေပါက္ေလ့ရွိၿပီး ရုကၡေဗဒအမည္မွာ MORINDA

ANGUSTIFOLIA ROXB ျဖစ္ပါသည္။

ရဲယိုရြက္သည္ ခါးေသာအရသာရွိသည္။ေလႏွင့္ဝမ္းကို ရႊင္ေစတတ္
၏ ။ေသြးကိုက်ေစတတ္၏ ။

ရဲယိုသီးသည္ ပူ စပ္ ခ်ိဳေသာအရသာရွိ၏ ။သည္းေျခ ၊ေလသလိပ္တို႔
ကိုႏိုင္၏။ အဖ်ားကို ပယ္တတ္၏။မီးယပ္ကိုမွန္ေစ၏ ။ေသြးဝမ္း ၊ရိုးရိုးဝမ္း
သက္တို႔ကို မ်ားစြာအက်ိဳးရွိ၏။
အျမစ္ကို ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္၏ ။ေသြး ၊သည္းေျခ ၊ေလ
ႏွင့္ သလိပ္တို႔ေၾကာင့္ ပူေလာင္ျခင္း ၊အစာမေၾကျခင္း ၊အထက္သို႔ေလ
တက္ျခင္း ၊သည္းေျခလႈပ္ရွားျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

”တီဘီေရာဂါႏွင့္ရဲယိုသီးမွည့္”

အရည္ရႊမ္းေသာရဲယိုသီးမွည့္ကို အရည္ညွစ္ယူပါ။ေဆးလူႀကီးတစ္
ခြက္စာပမာဏ ဟင္းစားဇြန္းတစ္ဇြန္းကိုတစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္တိုက္ႏိုင္
ပါသည္။တီဘီေရာဂါအတြက္ အက်ိဳးအာနိသင္ထက္ျမက္ေသာ ေဆးတစ္
လက္ျဖစ္သည္။

” အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ”

အရြက္ထုေထာင္း၍ ရရွိေသာသတၱဳရည္ကို တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္လိမ္းေပးပါက အဆစ္နာျခင္း အဆစ္ေရာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ေဆးေကာင္းတစ္
လက္ျဖစ္၏။

” ေသြးတိုး ၊ေသြးတက္”

ရဲယိုသီးအႏုႏွင့္အရြက္ကို တို႔ျမ့ဳပ္ ၊ေၾကာ္ခ်က္စားေပးျခင္းျဖင့္ ေသြး
တိုး ၊ေသြးတက္ေပ်ာက္ကင္း၏။သည္းေျခေဖါက္ျပန္ျခင္းအတြက္လည္း
အသုံးဝင္လွသည္။

”ႏွလုံးေရာဂါ”

ရဲယိုရြက္ကို တို႔ျမ့ဳပ္စားေပးျခင္း ၊ငါးဖယ္ငါးဆုပ္ႏွင့္ ခ်က္စားေပး
ျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ ေဆးဖက္ဝင္၏။မၾကာခဏသန္းေဝ
ျခင္းအတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳ၏။သလိပ္ကပ္ျခင္းကိုလည္းေပ်ာက္ကင္း၏။
ကိုယ္ပူျခင္းကိုလည္းေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ ဟင္းတစ္ခြက္ျဖစ္သည္။

” ေလငန္းေရာဂါ”
ရဲယိုရြက္ကို လယ္ပတူရြက္ႏွင့္ ေၾကာ္စားေပးပါက ေလငန္းေရာ
ဂါအတြက္ သင့္ေလ်ာ္၏။

”ဆီးလြန္ျခင္း ၊ဆီးဝါျခင္း ၊ဆီးခ်ိဳျခင္း”

ရဲယိုရြက္ႏွင့္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို ေၾကာ္ခ်က္ ၊ဟင္းခ်ိဳခ်က္စားေပးပါ။
ဆီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါတို႔အတြက္ အဖိုးတန္ေသာနည္း
ျဖစ္သည္။ဝမ္းကိုက္ျခင္းလည္းေလ်ာ့ပါးသက္သာေစသည္။

”ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ”

ရဲယိုရြက္ကို ငါးက်ည္းေျခာက္ႏွင့္သုပ္စားပါက ခ်က္တိုင္ရစ္နာျခင္း၊ဝမ္း
ကိုက္ျခင္းတို႔ကို သက္သာေစသည္။ဝမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလခ်ဳပ္ျခင္း ၊
အထက္သို႔ေလဆန္တက္ျခင္း ၊ဝမ္းဗိုက္နာျခင္းတို႔အတြက္ အတို႔အျမ့ဳပ္စား
ေပးႏိုင္ပါသည္။

ရဲယိုရြက္ကို ငါးေႁမြထိုးသားႏွင့္ျပဳတ္သုပ္ၿပီးစားေပးပါက ပင္
လယ္အူနာ(အထက္လွန္ေအာက္ေလ်ာ)ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
ရဲယိုရြက္ႏွင့္ေပါက္ပန္းျဖဴရြက္တ္ု႔ကို ပုဇြန္ႏွင့္ေၾကာ္စားပါက အဖ်ားကုထုံး
အျဖစ္ အသုံးဝင္ပါသည္။

Credit:ဆရာဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ

13 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *