“သူက ကိုယ္မွ မဟုတ္တာ”

“သူက ကိုယ္မွ မဟုတ္တာ”
~~~~~~~~~~

ေနႏိုင္လိုက္တာလို႔ သူမ်ားကို အျပစ္သြားမတင္ပါနဲ႔…
သူေနႏိုင္တာကသူ႔အက်င့္ ကိုယ္မေနႏိုင္တာက ကိုယ့္အားနည္းခ်က္
ပဲေလ…။

စိမ္းကားလိုက္တာလို႔ သူမ်ားကို သြားမစြတ္စြဲပါနဲ႔…
သူစိမ္းကားတာက သူ႔ခံယူခ်က္ အဲဒါကို
အမွတ္မရိွပဲ တြယ္တာေနတာက ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္႐ွာသလိုပဲ
ျဖစ္ေနတာပဲေလ…။

ရက္စက္ရေလျခင္းရယ္လို႔ သူမ်ားကို သြားနာၾကည္းမေနပါနဲ႔…
သူရက္စက္တာက သူ႔စ႐ိုက္၊ သူမရိွရင္မေနႏိုင္တဲ့ကိုယ္ပဲ
လူမိုက္ျဖစ္ေနတာပဲေလ…။

ေက်းဇူးမသိတတ္ေလျခင္းရယ္လို႔လည္း သူမ်ားကို သြား
မပုတ္ခတ္လိုက္ပါနဲ႔…
သူမသိတတ္တာက သူ႔အျပစ္
သူ႔ဆီကေမွ်ာ္လင့္ေနမိေတာ့
ကိုယ္ပဲစိတ္ညစ္ရတာပဲေလ…။

မခ်စ္ရေလျခင္းရယ္လို႔ သူမ်ားကို မေက်မနပ္ သြားမျဖစ္နဲ႔…
သူမခ်စ္တာက သူ႔ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္
သူ႔အနားက ထြက္မသြား ႏိုင္တာက ကိုယ့္ရဲ႕ဝဋ္ေႂကြးျဖစ္ေနတာေလ…

တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို
စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ေလတိုင္း သူကကိုယ္မွ မဟုတ္တာဆိုတဲ့
စကား ေလးကိုတိုးတိုးေလး ျဖစ္ျဖစ္ရြတ္ၾကည့္လိုက္ပါ…

သူကကိုယ္မွမဟုတ္တာ…

ကိုယ္ေတြးသလို ကိုယ္သိသလို ကိုယ္ခံစားရသလို
ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သလို ထပ္တူျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ မ႐ွိဘူးေလ…

မေနာျဖဴ

Credit မ​ေနာျဖဴ

44 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *