ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆုိတာ.

ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆုိတာ….

သူမ်ားကုိ ဒုကၡေပးၿပီးမွ ကုိယ္ေပ်ာ္တယ္ဆုိတာ
ေအာက္တန္းစားအလုပ္ပါ။

သူမ်ားကုိ မ်က္ရည္ႀကီးငယ္က်ေစၿပီးမွ ကုိယ္ရယ္ေမာရတယ္ဆုိတာ
အတၱႀကီးၿပီး ကုိယ္ခ်င္းမစာတတ္တဲ့ လူေတြအလုပ္ပါ။

သူမ်ားကုိ အ႐ွက္ကြဲေစၿပီးမွ ကုိယ့္ဂုဏ္သိကၡာတက္တယ္ဆုိတာ
အရည္အခ်င္းမ႐ွိသူေတြ အလုပ္ပါ။

သူမ်ားထမင္းလုတ္ကုိ ပုတ္ခ်ၿပီးမွ ကုိယ္ထမင္းစားရတယ္ဆုိတာ
အသိဥာဏ္မ႐ွိတဲ့ လူေတြအလုပ္ပါ။

ကုိယ္ေပ်ာ္ရဖုိ႔ သူမ်ား ဘဝမပ်က္ေစနဲ႔
ကုိယ္စားရဖုိ႔ သူမ်ားမငတ္ေစနဲ႔
ကုိယ္ရယ္ေမာရဖုိ႔ သူမ်ားဂုဏ္သိကၡာမထိခုိက္ေစနဲ႔
ကုိယ္ လူအထင္ႀကီးခံရဖုိ႔ သူမ်ားကုိ နင္းမတက္မိေစနဲ႔.

ေပ်ာ္ရႊင္မူွဆုိတာ ကုိယ္ေပ်ာ္ရေအာင္ သူမ်ားငုိေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ
ကုိယ္ေပ်ာ္ေနသလုိ သူမ်ားမငုိေစမွ ေရ႐ွည္တည္တံ့ေစေသာ
ေပ်ာ္ရႊင္မူွပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ♥ ♥ ♥
ဇင္းနစ္​ မေကြး
Credit

9 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *