ကမၻာ့အဆင္​့ ၁၅ဆင္​့ျမင္​့တက္​ခဲ့တဲ့ သက္​ထားသူဇာ

သက္ထားသူဇာ ကမာ႓႕အဆင့္(၁၂၆)ေရာက္႐ိွ
________________________________
ကမာ႓႕ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဧျပီ(၃၀)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းကမာ႓႕အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာၾကက္ေတာင္ကစားသမား သက္ထားသူဇာက ကမာ႓႕အဆင့္(၁၂၆)အထိ ေရာက္႐ိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သက္ထားသူဇာသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ကမာ႓႕အဆင့္(၁၄၁)တြင္ ႐ိွေနခဲ့ျပီး (၁၅)ဆင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေအာင္မ်ိဳးထူးက အဆင့္(၄၃၈)၊ ဘုန္းျပည့္ႏိုင္က အဆင့္(၄၄၇)၊ စိုင္းဝန္းဖိတ္က အဆင့္ (၆၄၇)တြင္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။

Credit ©
▪ဓာတ္ပံု – သက္ထားသူဇာ

16 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *