ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္ဝါေဒသ တြင္​ တ႐ုတ္​မ်ား အတင္​းအဓမၼဝင္​​ေရာက္​​ေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပန္ဝါေဒသ ဆင္းခုံးေက်းရြာအနီးအနားမွာရွိသည့္စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုအား တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ပိတ္ဆုိ႔၍ ေတာေတာင္မ်ားကုိ ၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးကာ သယံဇာတမ်ားကုိ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေနၾကတယ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိ ရင္းႏွီးရတဲ့ညီမတစ္ေယာက္က ေပးပုိ႔လာတဲ့အတြက္ သိရပါတယ္။

 


ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ပုိင္နက္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရမွ သြားေရာက္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနကုိ စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ၊ ဒီအတြက္ မည္သူမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ယခုလုိလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရမွသိရွိေအာင္ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။

 

တကယ္လုိ႔မ်ား အဲဒီနယ္ေျမဟာ လုံျခံဳေရးအရ နယ္ေျမစုိးမုိးမႈ မရွိလၽွင္လည္း လက္နက္ကုိင္အေစာင့္အေရွာက္မ်ားကုိ ေခၚေဆာင္ကာ သြားေရာက္ရပါလိမ့္မယ္၊ ဒီအတြက္ သြားလာဖုိ႔ ဘယ္လုိေသာ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေနတယ္ဆုိရင္ေတာင္ သြားလုိ႔ရတဲ့နည္းလမ္းမွန္သမၽွကုိ အသုံးျပဳၿပီး သြားရပါမယ္။

ဒီလုိသြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီးလုိ႔ မွန္ကန္ၿပီဆုိလၽွင္ ထုိသူမ်ားအား အေရးယူရပါလိမ့္မယ္၊ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ အခြင့္အာဏာ မရွိဘူးဆုိလၽွင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား သတင္းပုိ႔ၿပီး ကုိယ့္ပုိင္နက္အတြင္း ေစာ္ေစာ္ကားကား မထီမဲ့ျမင္ က်ဴးေက်ာ္ကာ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား ေနာင္က်ဥ္သြားေအာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ အျပစ္ေပးေစခ်င္ပါေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ႏုိးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္။

Myintthan Tun
———————————————-
သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ား စစ္ေဆးေစလို

ပန္ဝါေဒသဆင္းခံုးေက်းရြာအနီးတဝက္ရိွစမ္းေခ်ာင္းေရၾကည္ကိုတ႐ုတ္ေတြကဆည္ပိတ္ျပီးပိုက္လံုးသြယ္တန္းကာဓါတုေဆးေဖၚစပ္ထားေသာအရည္နဲ့ေျမာက္ျမားစြာ ေဖါက္ထားေသာက်င္းထဲသို့သြန္းေလာင္းကာသတၱဳမ်ားတူးေဖၚေနပါတယ္။ ရြာသားမ်ား၏ ႏြား ၊ ဆိတ္စားက်က္ေျမ ပ်က္စီးျခင္းခံေနရပါတယ္။ ေခ်ာင္းေရဟာေရၾကည္မွေရေနာက္ေျပာင္းလဲရပါသျဖင့္တရိစၧာန္မ်ားေသာက္သံုးရန္ ခက္ခဲေနပါတယ္။ေဒသခံမ်ားကေခ်ာင္းေရထဲတြင္ ဓါတုအဆိပ္ရည္ပါေနလို့ေခ်ာင္းေရကိုမထိရဲျကေတာ့ဘူးလို့ေျပာျပၾကတယ္။

 

 

၎င္းေခ်ာင္းထဲမွငါးကိုမစားသံုးၾကဖို႔လဲတိုက္တြန္းေဆာ္ၾသမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။တ႐ုတ္ေတြကမည္သူ႕ခြင့္ျပဳမိန့္နဲ့ေတာေတာင္ေတြကို ဖ်က္ဆီးၿပီး သယံဇာတေတြကိုတူးယူေနတယ္ဆိုတာကိုသိရိွအေရးယူနိုင္ဖို့နဲ. ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးနိုင္ရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
Myinttham Tun.

📷& News credit to Original

28 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *