ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား
==============================================

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး စက္မႈ(၁)လမ္းႏွင့္ဆရာစံလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကင္းျမိဳ ႔နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၁၀-၅၄၆၂၆၅

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ပ်ဥ္းမနားရဲစခန္း၀င္း၊ ရန္ေအာင္(၂)ရပ္ကြက္၊ပ်ဥ္းမနားျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၆၇-၂၂၁၆၃

 

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အကြက္ ၄၁၈၊ ၁၂လမ္း၊၆၄ ႏွင့္ ၆၆ ၾကား၊ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ ႔နယ္၊ မႏၲေလးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၂-၆၀၃၃၄

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ရြာသစ္ပြဲၾကိဳရပ္ကြက္၊ ေဆးရံုလမ္းအေနာက္ဘက္၊ မေကြးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၆၃-၂၆၆၀၀၊ ၀၆၃-၂၃၆၉၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေလဆိပ္လမ္း၊ စစ္ေတြျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၄၃-၂၄၃၁၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊အမွတ္ (၁၁၁)၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ ရံုးၾကီးရပ္ကြက္၊ ပဲခူးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၅၂-၂၁၀၅၀၊ ၀၅၂-၂၁၁၁၀

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး သစၥာလမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၄၂-၂၁၂၆၆၊ဘ၀၄၂-၅၂၁၃၅

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး ရံုးၾကီးရပ္ကြက္၊ မံုရြာျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၇၁-၂၁၅၆၄
၀၇၁-၂၁၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၇၄-၂၂၅၂၂

ခ်င္းျပည္နယ္ ျမိဳ ႔သစ္ရပ္ကြက္၊ ဟားခါးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၇၀-၂၁၁၄၉

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အမွတ္ (၂၉၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ ႔မရပ္ကြက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၈၁-၂၁၂၁၀၅၄၊ ၀၈၁-၂၁၂၂၁၉၉

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရံုးၾကီးလမ္း၊ နယ္ေျမ (၇)၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လားရႈိးျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၈၂-၂၃၀၅၇၊ ၀၈၂-၃၀၆၅၆

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ႔ပိုင္း) ေတာင္ၾကီးလမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ က်ဳိင္းတံုျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၈၄၂၁၀၂၀

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ႔ပိုင္း) ေအာင္ခ်မ္းသာတိုက္တန္း၊ ရွမ္းရိုးမကြင္းေရွ ႔၊ ဆန္ဆိုင္း (ခ)ရပ္ကြက္၊တာခ်ီလိတ္ျမိဳ ႔။ ဖုန္း ၀၈၄-၅၁၉၃၂

ကယားျပည္နယ္ ေဆးရံုလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လြဳိင္ေကာ္ျမိဳ ႔။ ဖုန္း ၀၈၃-၂၁၀၆၇

မြန္ျပည္နယ္ အမွတ္(၉၇)၊ က်ဳိကၡမီလမ္း၊ ေစ်းၾကိဳရပ္ကြက္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ႔။ဖုန္း- ၀၅၇-၂၇၆၆၆၊ ၀၅၇-၂၅၇၀၂

ကရင္ျပည္နယ္ သီရိလမ္းႏွင့္ အထက (၄) ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဘားအံျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၅၈-၂၁၄၈၂

တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး သစ္ေတာရံုးလမ္း၊ ေဗ်ာေတာ၀ရပ္ကြက္၊ ထား၀ယ္ျမိဳ ႔။ ဖုန္း-၀၅၉-၂၁၀၂၁၊ ၀၅၉-၂၁၀၈၆

#cd_MWRN

59 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *