ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးမ်ားအေၾကာင္း

*** ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးမ်ားအေၾကာင္း ***

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆုံး သူေဌးမ်ား စာရင္းမ်ားအနက္ Frontier Myanmar မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိပ္တန္း (၆) ဦးမွာ
(၁) ဦးေဇာ္ေဇာ္ (Max Myanmar)
(၂) ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ခ) စတီဗင္ေလာ (Asia World)
(၃) ဦးေတဇ (Htoo)
(၄) ဦးသိမ္းေဝ (ခ) ဆာဂ်္႕ပန္း (FMI & Yoma)
(၅) ဦး မိုက္ကယ္မိုးျမင့္ (MPRL Oil & Gas)
(၆) ဦးခ်စ္ခိုင္ (Eden) တို႔ ျဖစ္သည္။

1. ဦးေဇာ္ေဇာ္


အသက္ – ၄၈
အဓိလုပ္ငန္း – မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ဘဏ္၊ ဟိုတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလာင္စာဆီ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားႏွင့္ ရာဘာလုပ္ငန္းမ်ား
ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂ်င္နေရတာမီးစက္မ်ား တင္သြင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြက တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဘာလံုးကြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းအပါအဝင္ စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို အေမရိကန္က နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ ကေလးေဆး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ၎ႏွင့္ ၎၏ ကုမၸဏီပံုရိပ္ကို နာမည္ဆိုးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မက္စ္ျမန္မာ ဂ႐ု(ပ္) Max Myanmar Group ၏လုပ္ငန္းမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လာခဲ့ေသာ မက္စ္ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုဗိုတယ္ ဟိုတယ္ Novotel Hotel ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ရာဘာစိုက္ခင္းတုိ႔က သိသာထင္ရွားလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
.
2. ဦးစတီဗင္ေလာ (ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္)


အသက္ – ၅၇
အဓိလုပ္ငန္း – ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီ Asia World Company
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ဦးစတီဗင္ေလာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္း၌ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူ ေလာ္စစ္ဟန္၏သား ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သားအဖႏွစ္ဦးသည္ ေအးရွားေဝါ ကုမၸဏီကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာက အေဖျဖစ္သူ၏ ဘိန္းအင္ပါယာလုပ္ငန္းကို စြန္႔ခြာၿပီး တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ေအးရွားေဝါသည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အဓိက ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္ ဦးစတီဗင္ေလာကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။
ေအးရွားေဝါသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆံုးဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ထားၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တုိးခ်ဲ႕မႈစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၌လည္း ပါဝင္ေနသည္။ ဦးစတီဗင္ေလာသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာလည္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စင္ကာပူကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း အဓိက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ မေကြး ေဘာလံုးအသင္းကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။
.
3. ဦးေတဇ


အသက္ – ၅၁
အဓိကလုပ္ငန္း – ထူး ဂ႐ု(ပ္) Htoo Group
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ဟိုတယ္၊ ကၽြန္းသစ္၊ တြင္းထြက္ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ဘဏ္၊ ေဘာလံုး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – Air Bagan၊ AGD Bank၊ Yangon United Football Club၊ Bagan Entertainment
ဦးေတဇသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူလည္းျဖစ္ကာ ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ နည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည္္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎က ယခင္ စစ္အစိုးရ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးသန္းေ႐ႊ ေျပာသမွ်ကို လုိက္လံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အခြင့္အလမ္းသာမႈကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎ကို “ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လက္ကိုင္တုတ္တစ္ဦး”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
၎က ထူး ဂ႐ု(ပ္) ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဝးလံေသာေဒသမ်ားမွ ကၽြန္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဝန္ႀကီးဌာနအေဆာက္အအုံမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဘဏ္ Asia Green Development Bank၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲ့ေလ့စ္ဟိုတယ္ Kandawgyi Palace Hotel၊ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္း Air Bagan ႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ေဘာလုံးအသင္း Yangon United Football Club တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
.
4. ဦးသိမ္းေငြ(ဆာ့ခ်္ပန္း)


အသက္ – ၆၃
အဓိကလုပ္ငန္း – အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)
အဓိက လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဘဏ္၊ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းမ်ား
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – ႐ိုးမဘဏ္ Yoma Bank၊ အက္ဖ္အမ္အိုင္ ေလေၾကာင္း FMI Air၊ စတား စီးတီး Star City၊ မစ္ဆူဘီရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Mitsubishi Motors၊ ေကအက္ဖ္စီ KFC
ဦးသိမ္းေငြ(Serge Pun) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပက်င္းသို႔ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၃၄ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆုံးအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေဖဖာ့ဘ္စ္ Forbes မဂၢဇင္းက ၎ကို “ကမ႓ာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေပးသူ”ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၎မွာမူ အေမရိကန္စီးပြားေရး၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ စာရင္း၌ မပါဝင္ခဲ့ေခ်။
အက္ဖ္အမ္အိုင္ First Myanmar Investement ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံ၌ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Yoma Strategic တုိ႔ၾကားမွ ခြဲထြက္လာသည့္ အက္စ္ပီေအ ျမန္မာ SPA Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑တုိ႔တြင္ အဓိကလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အျခား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ခါတရံ ႏုိင္ငံျခား ပါတနာမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။
.
5. ဦးမုိက္ကယ္မုိးျမင့္


အသက္ – ၆၃
အဓိကလုပ္ငန္း – MPRL E&P
အဓိကလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ျခင္း
ဦးမုိက္ကယ္မုိးျမင့္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ “အေအာင္ျမင္ဆံုးနဲ႔ တရားနည္းလမ္း အက်ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္”တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၎အၾကား အျငင္းပြားမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ေပါက္ၾကားေသာသတင္းက ဆိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္ထားမႈမွ ဖယ္ရွားရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဦးမိုက္ကယ္မုိးျမင့္သည္ ခ႐ုိနီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သေဘာက်ခဲ့ၾကသည္။
.
6. ဦးခ်စ္ခုိင္


အသက္ – ၆၈
အဓိကလုပ္ငန္း – ေအဒင္ ဂ႐ု(ပ္) Eden Group
အဓိလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား – ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၊ ဆန္၊ စြမ္းအင္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီ
ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား – မက္ပ္ကို MAPCO၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ Myanma Apex Bank၊ ဟီတန္ ဟိုတယ္ Hilton Hotel၊ ဖူဂ်ီ ေကာ္ဖီေဟာက္စ္ Fuji Coffee House
ဦးခ်စ္ခုိင္၏ စီးပြားေရးအင္ပါယာသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎၏ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ဟိုတယ္၊ ဘဏ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အျခားျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနည္းတူ ေအဒင္ဂ႐ု(ပ္)သည္ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ၎သည္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိခ့ဲသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရသူမ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့သည္။
၎သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္မွစၿပီး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဦးခ်စ္ခိုင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ကာ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေလ့ရွိၿပီး
ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ လယ္သမားမ်ား ေခတ္မီလယ္ထြန္ပစၥည္းမ်ား သံုးႏုိင္ေစေရးအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိသည္။
.
ဘာသာျပန္- ရဲထြဋ္သိန္း
Source: http://frontiermyanmar.net/mm/news/1368
Ref : Mizimma Media
Via.MyMedia

#Credittotheoriginaluploader
#Bluesea

 

 

*** မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများအကြောင်း ***

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများ စာရင်းများအနက် Frontier Myanmar မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိပ်တန်း (၆) ဦးမှာ
(၁) ဦးဇော်ဇော် (Max Myanmar)
(၂) ဦးထွန်းမြင့်နိုင် (ခ) စတီဗင်လော (Asia World)
(၃) ဦးတေဇ (Htoo)
(၄) ဦးသိမ်းဝေ (ခ) ဆာဂျ့်ပန်း (FMI & Yoma)
(၅) ဦး မိုက်ကယ်မိုးမြင့် (MPRL Oil & Gas)
(၆) ဦးချစ်ခိုင် (Eden) တို့ ဖြစ်သည်။

1. ဦးဇော်ဇော်


အသက် – ၄၈
အဓိလုပ်ငန်း – မက်စ်မြန်မာ ဂရု(ပ်) Max Myanmar Group
အဓိက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – ဘဏ်၊ ဟိုတယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လောင်စာဆီ၊ ကျောက်သံပတ္တမြားနှင့် ရာဘာလုပ်ငန်းများ
ဦးဇော်ဇော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်ဘတ်စ်ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ဂျင်နရေတာမီးစက်များ တင်သွင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေက တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး နေပြည်တော်မှာ ဘောလုံးကွင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းအပါအဝင် စစ်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဦးဇော်ဇော်ကို အမေရိကန်က နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဦးဇော်ဇော်ဟာ ကလေးဆေးရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများမှာ ဆေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေဘေးသင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းများကို ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ၎င်းနှင့် ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီပုံရိပ်ကို နာမည်ဆိုးများမှ လွတ်မြောက်စေရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် မက်စ်မြန်မာ ဂရု(ပ်) Max Myanmar Group ၏လုပ်ငန်းများထဲ၌ ပါဝင်လာခဲ့သော မက်စ်ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် နိုဗိုတယ် ဟိုတယ် Novotel Hotel နှင့် မွန်ပြည်နယ်မှ ရာဘာစိုက်ခင်းတို့က သိသာထင်ရှားလာသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။
.
2. ဦးစတီဗင်လော (ဦးထွန်းမြင့်နိုင်)


အသက် – ၅၇
အဓိလုပ်ငန်း – အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီ Asia World Company
အဓိက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – ဆောက်လုပ်ရေး၊ လေယာဉ်ကွင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စွမ်းအင်၊ အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ
ဦးစတီဗင်လောသည် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၌ အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးသူ လော်စစ်ဟန်၏သား ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သားအဖနှစ်ဦးသည် အေးရှားဝေါ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ရာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရောင်းချမှုကို ဖုံးကွယ်ရန် တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ ဦးစတီဗင်လောက အဖေဖြစ်သူ၏ ဘိန်းအင်ပါယာလုပ်ငန်းကို စွန့်ခွာပြီး တရားဝင်လုပ်ငန်းများဘက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ အေးရှားဝေါသည် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ခြင်းတွင် အဓိက ပါဝင်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် နေပြည်တော် လေယာဉ်ကွင်း တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သည့် ဦးစတီဗင်လောကို အမေရိကန်နိုင်ငံက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။
အေးရှားဝေါသည် ရန်ကုန်မြို့၏ အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ကိုင်တွယ်ထားပြီး ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တိုးချဲ့မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၌လည်း ပါဝင်နေသည်။ ဦးစတီဗင်လောသည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်း ကုမ္ပဏီများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စင်ကာပူကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်လည်း အဓိက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မကွေး ဘောလုံးအသင်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
.
3. ဦးတေဇ


အသက် – ၅၁
အဓိကလုပ်ငန်း – ထူး ဂရု(ပ်) Htoo Group
အဓိက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – လေကြောင်းလိုင်း၊ ဟိုတယ်၊ ကျွန်းသစ်၊ တွင်းထွက် သတ္တုပစ္စည်းများ၊ ဘဏ်၊ ဘောလုံး၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ
ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများ – Air Bagan၊ AGD Bank၊ Yangon United Football Club၊ Bagan Entertainment
ဦးတေဇသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး လုပ်ငန်းရှင်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဆန္ဒပြမှုများမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရင်းနှီးသူလည်းဖြစ်ကာ ၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပုံမှန်မဟုတ်သော နည်းများနှင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဆိုသည်။ ထို့နောက် ၎င်းက ယခင် စစ်အစိုးရ အဓိကခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ ပြောသမျှကို လိုက်လံ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အလမ်းသာမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၎င်းကို “မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက် လက်နက်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လက်ကိုင်တုတ်တစ်ဦး”အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၎င်းက ထူး ဂရု(ပ်) ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝေးလံသောဒေသများမှ ကျွန်းသစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယင်းကုမ္ပဏီက နေပြည်တော်မြို့ရှိ ဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အအုံများကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများမှာ အာရှစိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် Asia Green Development Bank၊ ကန်တော်ကြီး ပဲ့လေ့စ်ဟိုတယ် Kandawgyi Palace Hotel၊ အဲပုဂံလေကြောင်းလိုင်း Air Bagan နှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်း Yangon United Football Club တို့ဖြစ်ကြသည်။
.
4. ဦးသိမ်းငွေ(ဆာ့ချ်ပန်း)


အသက် – ၆၃
အဓိကလုပ်ငန်း – အက်စ်ပီအေ မြန်မာ Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)
အဓိက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘဏ်၊ စုပေါင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ကော်ဖီ လုပ်ငန်းများ
ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများ – ရိုးမဘဏ် Yoma Bank၊ အက်ဖ်အမ်အိုင် လေကြောင်း FMI Air၊ စတား စီးတီး Star City၊ မစ်ဆူဘီရှိ မော်တော်ယာဉ် Mitsubishi Motors၊ ကေအက်ဖ်စီ KFC
ဦးသိမ်းငွေ(Serge Pun) သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပေကျင်းသို့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက် ဟောင်ကောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၃၄ နှစ်အကြာမှာ ပထမဆုံးအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၌ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဖေဖာ့ဘ်စ် Forbes မဂ္ဂဇင်းက ၎င်းကို “ကမ္ဘာနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပေးသူ”ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တရုတ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအဖြစ် မြန်မာနှင့် တရုတ်စီးပွားရေး နှစ်ခုစလုံးမှာ ဝင်ရောက်အခြေချနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာမူ အမေရိကန်စီးပွားရေး၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စာရင်း၌ မပါဝင်ခဲ့ချေ။
အက်ဖ်အမ်အိုင် First Myanmar Investement နှင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော Yoma Strategic တို့ကြားမှ ခွဲထွက်လာသည့် အက်စ်ပီအေ မြန်မာ SPA Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍနှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍတို့တွင် အဓိကလုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လေကြောင်းလိုင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ခါတရံ နိုင်ငံခြား ပါတနာများနှင့်လည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။
.
5. ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်


အသက် – ၆၃
အဓိကလုပ်ငန်း – MPRL E&P
အဓိကလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ “အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ တရားနည်းလမ်း အကျဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်”တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ၎င်းအကြား အငြင်းပွားမှုကို ဖော်ပြခဲ့သည့် အမေရိကန်သံရုံးမှ ပေါက်ကြားသောသတင်းက ဆိုသည်။ ထို့နောက် ၎င်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပိတ်ပင်ထားမှုမှ ဖယ်ရှားရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးမိုက်ကယ်မိုးမြင့်သည် ခရိုနီများနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အင်န်အယ်လ်ဒီ) ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက သဘောကျခဲ့ကြသည်။
.
6. ဦးချစ်ခိုင်


အသက် – ၆၈
အဓိကလုပ်ငန်း – အေဒင် ဂရု(ပ်) Eden Group
အဓိလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ – ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဘဏ်၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ ဆန်၊ စွမ်းအင်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ လောင်စာဆီ
ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းများ – မက်ပ်ကို MAPCO၊ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် Myanma Apex Bank၊ ဟီတန် ဟိုတယ် Hilton Hotel၊ ဖူဂျီ ကော်ဖီဟောက်စ် Fuji Coffee House
ဦးချစ်ခိုင်၏ စီးပွားရေးအင်ပါယာသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များမှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အေဒင်ဂရု(ပ်)သည် ဟိုတယ်၊ ဘဏ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များမှာ အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားမြန်မာ လုပ်ငန်းရှင်များနည်းတူ အေဒင်ဂရု(ပ်)သည် နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များကဲ့သို့ ၎င်းသည်လည်း စစ်တပ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ရှိခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရသူများ စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ် အနည်းငယ်မှစပြီး လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဦးချစ်ခိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ကာ ဆင်းရဲသော လယ်သမားများ၏ ကလေးများအတွက် တက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်လေ့ရှိပြီး
မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်မှတစ်ဆင့် လယ်သမားများ ခေတ်မီလယ်ထွန်ပစ္စည်းများ သုံးနိုင်စေရေးအတွက် အသေးစားချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလေ့ရှိသည်။
.
ဘာသာပြန်- ရဲထွဋ်သိန်း
Source: http://frontiermyanmar.net/mm/news/1368
Ref : Mizimma Media
Via.MyMedia

#Credittotheoriginaluploade

#bluesea

 

*** about the country’s richest man

According to one of the list of the country’s richest man from Frontier Myanmar at the top (6)
(1) Zaw Zaw (Max Myanmar)
(2) U Tun Myint Naing (b) Steven (Asia World)
(3) Za (Htoo)
(4) Serge (b) Ps ဂျ့ (FMI & Yoma)
(5) Michael Moe Myint (MPRL Oil & Gas)
(6) Chit Khaing (Eden).

1. Scott


– 48 years old
In the key business groups – Max () Max Myanmar Group
The main types of business – banking, hotels, construction, fuel, Ruby stones and rubber industry
Scott has been working in Japan for Japanese buses, Construction materials and importing generator machines Burma back in 1993. The type of business gradually turned wide capital, including the football stadium was constructed close to the regime and Scott was a US blacklist. Later, Scott, the building of the children’s hospitals Construction of rural clinics are Flood your Irrawaddy Division, relief and social development by supporting projects such as running and trying to escape from the image of its company name.
Today Max note (required) Max Myanmar Group, who joined in the activities of Max gas stations, Yangon newly opened Novotel Hotel Novotel Hotel in Mon State and rubber plantations has significant operations.

2. Steven Law (Tun Myint Naing)


– 57 years old
Focal-Asia World company, Asia World Company
The main types of business – construction, Airport and port infrastructure, energy, Real estate development projects
Steven force in the history of Myanmar, the most rigid drug trafficking, son of Lo Hsing Han. The father and son had founded Asia World Co., 1992, was allegedly set up to hide the opium sales. Steven is the father of his drug empire was converted to the official abandonment operations. The owner of the Max Myanmar has played the main building, especially in Naypyidaw airport construction activities. Steven Law, which was close to the military and the US blacklist.
Asia World is the city’s largest port handling operations involved in the Yangon International Airport expansion project. Steven Singapore owns several companies and investments by Singapore companies in the country is also a key official. It Magway Football Club in their possession.
.
3. Tay Za


– 51 years old
In the main-note () Htoo Group
The main types of business – airlines, hotels, timber, Mineral products, bank, Soccer, entertainment businesses
Prominent industries – Air Bagan, AGD Bank, Yangon United Football Club, Bagan Entertainment
Za is one of the country’s most prominent businessmen, who joined in the 1988 protests. It is familiar with Aung San Suu Kyi, who also serves as its business was built with unusual methods. Then, following the previous junta leader Than Shwe told a political opportunity won. 2008, the US Treasury, “it is one of Burma’s arms dealers, and was designated as a financial shock”.
He said special attention (Pop) was established in 1990 at the remote area focuses on the sale of timber production. The company then Ministry buildings were also built in the city of Naypyidaw. The company’s best-known functions Asia Green Development Bank Asia Green Development Bank, Kandawgyi Hotel Kandawgyi Palace Hotel, stern Airline Air Bagan and Yangon Yangon United Football Club football team.
.

 

4. save money (Serge Koch)


– 63 years old
Main – SPA Serge Pun & Associates (SPA Myanmar)
The main types of business – real estate development, bank, Collective investment, health care, hotels, Restaurant business, coffee industry
Popular activities – Yoma Bank, Yoma Bank FM air FMI Air, Sea Star City Star City, Mitsubishi vehicles Mitsubishi Motors, KFC KFC
Save money (Serge Pun) is left Myanmar in Beijing around 1965 and moved to Hong Kong, after working in the real estate industry. Then, 34 years later, the first to the country in September 2013 back to 1989 Pe ဖာ့ Forbes magazine, it is attributed to a combination of “two worlds”. China as an entrepreneur in both Myanmar and China has been settled, the international investment. In the United States participated in the sanctions list of the business.
Singapore FM and First Myanmar Investement lake split between registered Yoma Strategic SPA SPA Myanmar, the country’s real estate development sector and the financial sector, major operations. The airline, Working in agriculture and other industries often working in conjunction with foreign partners.
.
5. Michael Moe Myint


– 63 years old
Main – MPRL E & P
Main categories – oil and gas production
Michael Moe Myint Myanmar, “one of the most successful and most business methods” are mentioned dispute between the Myanmar Ministry of Energy and the American consulate leaked reports. Then it asked the United States to remove the ban on visas. Michael Moe Myint cronies has been no announcement about the National League for Democracy (NLD) leader Aung San Suu Kyi, and was close to the international business community is pleased.
.
6. Chit Khaing


– 68 years old
Main note – Aden (required) Eden Group
Key types of business – construction, bank, Restaurant business, hotels, rice, energy, coal, fuel
Prominent business, the law requires MAPCO Myanmar Pioneer Bank Myanma Apex Bank, Hee Tan Hotel Hilton Hotel, Coffee House Fuji Fuji Coffee House
Chit Khaing’s empire began in 1990 in the construction industry and the economy. Its attention, (pop) Hotel Aden Agriculture and industry are the largest bank has occurred. Like other local businesses Aden attention Naypyidaw (chips) and involved in the construction process. Like other entrepreneurs, it also had a military relationship with the international economy played a filtered list.
Since it is a few years ago worked as social development. Chit Khaing of Rice University team also serves as chairman of the poor farmers’ children often given scholarships
Myanmar’s leading bank for farmers to use modern plow through micro-lending.
.
Ye Htut Thein
Source: http://frontiermyanmar.net/mm/news/1368
Ref: Mizimma Media

64 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *