သိန္းသုံးရာအလွဴေတာ္

ဗုဒၶ ဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း(၃၀၀)ေက်ာ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း


……

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ခံယူ၍
ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားက
မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား
ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာအားျဖင့္
ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ မြန္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရး ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားထံ ယေန.(၁၀.၈.၂၀၁၉) ေန႔လည္ပိုင္းက
မုတၱမၿမိဳ႕ ျမေစတီနန္းဦးစာသင္တိုက္၌
ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမေစတီဆရာေတာ္ႀကီး၊ ျမနန္းဆရာေတာ္၊ ဟိတဓရဆရာေတာ္၊ ေဒါက္တာအ႐ွင္ေသာပါက၊ ပြင့္လင္းဆရာေတာ္စေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
သက္ဆိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္႐ွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ သဘာဝေဘးသင့္ရာ ေဒသမ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
၁။
ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္းဗဟိုမွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း(၂၀၀)၊

၂။ မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ မဇၥ်ိမ သာသနာျပဳဥပတၳမၻကအဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၅၀)၊

၃။ မြန္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္း မွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၃၀)

၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မဇၥ်ိမ ဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္၏ တပည့္မ်ားမွ
အလွဴေငြ က်ပ္ (၁၈)သိန္း၊

၅။ ဦးသန္းထြဋ္ဝင္း+ေဒၚေမရီစိန္
(စိန္ပန္းၿမိဳင္ မိသားစု) မွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀)၊

စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၃၁၈)တိတိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမေစတီဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ေဖာင္ေဒ႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားဟာ သဘာဝေဘးသင့္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္ေသာ ကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။

မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန
စြမ္းႏိုင္သေလာက္ စြမ္းႏိုင္ရာက စတင္ ကူညီေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိုးတြင္းကာလေရာက္လာရင္ ႏွစ္စဥ္လိုလိုပင္ ေရေဘးကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ယခုႏွစ္လည္း မြန္ျပည္နယ္မွာ ေရေဘး သင့္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ဉာတတၳစရိယ က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္းအလြန္မြန္ျမတ္ေသာ က႐ုဏာအလွဴေတာ္လုပ္ငန္းကို အခက္အခဲအက်ပ္တည္းၾကားမွပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ႐ွိေနပါတယ္။

ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါလို႔လည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

က႐ုုဏာျဖင့္
အစဥ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလ်က္-

က႐ုုဏာ မ်ားစြာျဖင့္-
ေဒါက္တာေသာပါက
ဦးေဆာင္တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္
(သဘာဝေဘး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး)
၁၀.၈.၂၀၁၉

 

ဗုဒၶ ဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း(၃၀၀)ေက်ာ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း
……

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ခံယူ၍
ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားက
မြန္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား
ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာအားျဖင့္
ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကာ မြန္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း
သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရး ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားထံ ယေန.(၁၀.၈.၂၀၁၉) ေန႔လည္ပိုင္းက
မုတၱမၿမိဳ႕ ျမေစတီနန္းဦးစာသင္တိုက္၌
ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမေစတီဆရာေတာ္ႀကီး၊ ျမနန္းဆရာေတာ္၊ ဟိတဓရဆရာေတာ္၊ ေဒါက္တာအ႐ွင္ေသာပါက၊ ပြင့္လင္းဆရာေတာ္စေသာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
သက္ဆိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္႐ွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ သဘာဝေဘးသင့္ရာ ေဒသမ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
၁။
ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္းဗဟိုမွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း(၂၀၀)၊

၂။ မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္ ဆရာေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ မဇၥ်ိမ သာသနာျပဳဥပတၳမၻကအဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၅၀)၊

၃။ မြန္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒး႐ွင္း မွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၃၀)

၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မဇၥ်ိမ ဂုဏ္ရည္ဆရာေတာ္၏ တပည့္မ်ားမွ
အလွဴေငြ က်ပ္ (၁၈)သိန္း၊

၅။ ဦးသန္းထြဋ္ဝင္း+ေဒၚေမရီစိန္
(စိန္ပန္းၿမိဳင္ မိသားစု) မွ
အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀)၊

စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၃၁၈)တိတိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမေစတီဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ေဖာင္ေဒ႐ွင္း ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားဟာ သဘာဝေဘးသင့္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္ေသာ ကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။

မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန
စြမ္းႏိုင္သေလာက္ စြမ္းႏိုင္ရာက စတင္ ကူညီေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိုးတြင္းကာလေရာက္လာရင္ ႏွစ္စဥ္လိုလိုပင္ ေရေဘးကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ယခုႏွစ္လည္း မြန္ျပည္နယ္မွာ ေရေဘး သင့္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ဉာတတၳစရိယ က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္းအလြန္မြန္ျမတ္ေသာ က႐ုဏာအလွဴေတာ္လုပ္ငန္းကို အခက္အခဲအက်ပ္တည္းၾကားမွပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ႐ွိေနပါတယ္။

ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါလို႔လည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

က႐ုုဏာျဖင့္
အစဥ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလ်က္-

က႐ုုဏာ မ်ားစြာျဖင့္-
ေဒါက္တာေသာပါက
ဦးေဆာင္တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္
(သဘာဝေဘး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး)
၁၀.၈.၂၀၁၉

ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပရဟိတေဖာင်ဒေးရွင်း ဦးဆောင္ဆရာတ္မော်ား မြန်ျပည္နယ် သဘာဝေဘးသင့်ျပည်သူမ်ားအတြက် အလွူငြေ က်ပ် သိန်း(၃၀၀)ကေ်ာ် ပေးအပ္လွူဒါန်း
……

ကေ်းဇူးတော်ရွင် အင်းစိန်ရြာမဆရာတော်ကြီး၏ လမ်းညွှန္ခ်က္ကို ခံယူ၍
ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ ဖောင်ဒေးရွင်း ဦးဆောင္ဆရာတ္မော်ားက
မြန်ျပည္နယ် သဘာဝေဘးသင့်ျပည်သူမ်ားအား
ကူညီစောင့်ရွောက်သောအားျဖင့်
ကိုယ္တိုင်သြားရောက္ကာ မြန်ျပည္နယ် ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရွင်း
သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ်ရေး ဦးဆောင္ဆရာတ္မော်ားထံ ယေန.(၁၀.၈.၂၀၁၉) နေ့လည္ပိုင်းက
မုတ္တမမြို့ ျမေစတီနန်းဦးစာသင္တိုက်၌
ပေးအပ္လွူဒါန်းပြဲ အခမ်းအနားျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားတြင် ဦးဆောင္ဆရာတ္မော်ား ျဖစ်ကြသည့် ျမေစတီဆရာတော်ကြီး၊ ျမနန်းဆရာတော်၊ ဟိတဓရဆရာတော်၊ ဒေါက္တာအရွင်သောပါက၊ ပြင့်လင်းဆရာတ္စောသော ဆရာတ္မော်ား၊ သဘာဝေဘးသင့်ျပည်သူမ်ား ကူညီဆောင်ရြက်ပေးြကေသာ ဆရာတ္မော်ားနွင့် လူပုဂ္ဂိုလ္မ်ား
သက္ဆိုင် ကယ္ဆယ်ရေးတာဝန်ရွိသူမ်ားတက်ရောက္ခဲ့ကြပါတယ်။

အခမ်းအနားတြင် မြန်ျပည္နယ်အတြင်းရွိ သဘာဝေဘးသင့်ရာ ဒေသမ်ားအား သင့်တော်သည့် ျပန္လည္ထူထောင်ရေးမ်ား ျပုလုပ်နိုင်ရန်အတြက်
၁။
ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတေဖာင်ဒေးရွင်းဗဟိုမွ
အလွူငြေ က်ပ်သိန်း(၂၀၀)၊

၂။ မဇ္စိမဂုဏ်ရည် ဆရာတော်ဦးဆောင်သော မဇ္စိမ သာသနာျပုဥပတ္ထမ္ဘကအဖြဲ့မွ အလွူငြေ က်ပ်သိန်း (၅၀)၊

၃။ မြန်ျပည္နယ် ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတေဖာင်ဒေးရွင်း မွ
အလွူငြေ က်ပ်သိန်း (၃၀)

၄။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မဇ္စိမ ဂုဏ်ရည္ဆရာတော်၏ တပည့်မ်ားမွ
အလွူငြေ က်ပ် (၁၈)သိန်း၊

၅။ ဦးသန်းထြဋ်ဝင်း+ဒေါ်မေရီစိန်
(စိန္ပန်းမြိုင် မိသားစု) မွ
အလွူငြေ က်ပ်သိန်း (၂၀)၊

စုစုပေါင်း က်ပ်သိန်း (၃၁၈)တိတိ ပေးအပ္လွူဒါန်းနိုင္ခဲ့ပါတယ်။

ျမေစတီဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်သော ဖောင်ဒေရွင်း ဦးဆောင္ဆရာတ္မော်ားဟာ သဘာဝေဘးသင့်ရာ ဒေသမ်ားသို့ ကိုယ္တိုင် သြားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး လိုအပ်သော ကူညီမှုမ်ား ဆက္လက်ဆောင်ရြက်ကြရန် မိန့်ကြားတ္မောူခဲ့ကြပါတယ်။

မိမိတို့ တိုင်းျပည် လူမိုးမ်ား ဒုက္ခေရာက္လာခိန္တြင် တတ်နိုင္တဲ့ဘက္ကေန
စြမ်းနိုင်သေလာက် စြမ်းနိုင်ရာက စတင် ကူညီဆောင်ရြက္လာခဲ့ကြတာ ျဖစ္ပါတယ်။
မိုးတြင်းကာလေရာက္လာရင် နွစ္စဉ္လိုလိုပင် ေရေဘးကူညီရေးလုပ်ငန်းမ်ားကို မိမိတို့အဖြဲ့မ်ားက ဆောင်ရြက်နိုင္ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုနွစ္လည်း မြန်ျပည္နယ္မွာ ေရေဘး သင့်မှုတြေ ျဖစ်ပေါ်နေတဲ့အတြက် ကူညီစောင့်ရွောက်ရေးလုပ်ငန်းမ်ား ဆောင်ရြက်ကြျခင်း ျဖစ္ပါတယ်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ျခင်းဟာ ျမတ္ဗုဒ္ဓအလိုတ္ကော် ဉာတတ္ထစရိယ က်င့်စဉ္လုပ်ငန်းျဖစ္တဲ့အတြက် လုပ်သင့်လုပ္ထိုက်သော လုပ်ငန်းလည်းျဖစ္ပါတယ်။

သို့အတြက်ကြောင့် မိမိအဖြဲ့အေနနဲ့လည်းအလြန္မြန်ျမတ်သော ကရုဏာအလွူတ္လောုပ်ငန်းကို အခက်အခဲအက်ပ္တည်းကြားမွပင် ဆက္လက်ဆောင်ရြက္လ်က် ရွိနေပါတယ်။

ကူညီစောင့်ရွောက်ရေးလုပ်ငန်းမ်ားကိုလည်း ပူးပေါင်းကာ ဆက္လက်ဆောင်ရြက်သြားကြပါလို့လည်း တိုက္တြန်းအပ္ပါတယ်။

ကရုဏာျဖင့်
အစဉ်စောင့်ရွောက်နိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒျပုလ်က်-

ကရုဏာ မ်ားစြာျဖင့်-
ဒေါက္တာသောပါက
ဦးဆောင္တာဝန္ခံ ဆရာတော်
(သဘာဝေဘး ကူညီစောင့်ရွောက်ရေး)
၁၀.၈.၂၀၁၉

 

Ministry of Buddha ဖာင် Foundation Flag ဆောင္ ရာတ္ Morocco is measured by speed ပည္ natural Wai ဘး Q. Your Local သူမ် တြက် assaulted ငြေ web apps hundred (300) Server application assaulted be donated
……

Zoo shouts Insein search they received no new ညွှန္ coming
Buddhist Charity Foundation Flag ဆောင္ Q. ရာတ္ Maw
Fast ပည္ natural Wai ဘး Q. Your Local သူမ်
Assistance ရွောက်
Go for ကိုယ္ ရောက္ fast ပည္ Buddhist Charity Foundation issue
Natural ဘး help distribute ten ကယ္ ဆောင္ ရာတ္ Morocco is measured. Today (10.8.2019) လည္
Martaban သင္
Grrr assaulted partially the ceremony be donated လုပ္.

The ceremony တြင် ဆောင္ ရာတ္ Morocco Event Q. May I, မနန်း Bishop The mansion, Bishop ဒေါက္ shouts, Open earlier ရာတ္ ရာတ္ Maw is measured, Natural Wai ဘး help Q. Your Local သူမ် ရြက် Q. ရာတ္ Mao manna Q. People ဂိုလ္
Q. sight ကယ္ ten missed သူမ် ရောက္.

တြင် fast ceremony ပည္ တြင်း divide its natural ဘး president of data measured by the establishment of suitable လည္ stake is measured and to allow for the တြက်


1.
Buddhist center of the ဖာင် Foundation issue
In the assaulted ငြေ half (200 million),

2. မဇ္စိမ eggs quality of the monk-led nations မဇ္စိမ hinge ထမ္ ဖြဲ့ assaulted ငြေ web apps (50 million),

3. Fast ပည္ Buddhist priests ဖာင် Foundation issue
In the assaulted ငြေ half (30 million)

4. Thailand pride မဇ္စိမ ရည္ Q. Bishop disciples
In the assaulted ငြေ half (18) million,

5. ထြဋ် Win + million aunt Mary St.
(စိန္ Myaing family)
In the assaulted ငြေ half (20 million),

In the total half Exactly one hundred (318) application assaulted နိုင္ be donated.

I Foundation led by its ဆောင္ ရာတ္ Morocco should be measured by a natural Wai ဘး president of data measured by ကိုယ္ pillars necessary for Go Visit မှုမ် help customers ဆက္ gift ရြက် urged stories မောူ said.

Their Local IFV ဒုက္ခေ ရာက္ ခိန္ တြင် နိုင္ Battery Canada
စြမ်း much is being able to help start စြမ်း became ရြက္ ဖစ္.
Even if တြင်း ကာလေ ရာက္ နွစ္ စဉ္ ေရေ help ဘး Service ားကို their ဖြဲ့ IFV ရြက် နိုင္.
Now fast နွစ္ ပည္ နယ္ has ေရေ ဘး its motivating your time to help တြက် ရွောက် Service IFV ရြက် spread ကြျ ဖစ္.
It spread in March Buddhist လိုတ္ glue mental တတ္ထ of pig စဉ္ ဖစ္ တြက် လုပ္ ဖစ္ worthy.

တြက် ဖြဲ့ tasks faster လြန္ March mercy လွူတ္ no difficulty လောုပ် goose app ဆက္ gift ရြက္ top half missed.

Q. Assistance ရွောက် Service ဆက္ collaboration also presents ရြက် straight တိုက္ တြန်း application.

Mercy
ရွောက် guard Shannon ဆန္ Kurdish masculine half –

Mercy –
ဒေါက္
ဆောင္ ဝန္ Bishop
(Natural Wei help ဘး ရွောက်)
10.8.2019

12 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *