ဗုဒၶဘာသာ တုိင္​းဂုဏ္​ယူသင္​့တဲ့ တိပိဋကဓရဆရာ​ေတာ္​ႀကီး၁၄ပါး

” တိပိဋက (၁၄) ပါး ”
══════════

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နွစ္ေပါင္း(၇၀)အတြင္း၌
တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ(၁၄)ပါး
ေပၚထြက္ခဲ႔ၿပီးပါၿပီ။
သာသနာ့အာဇာနည္​(၁၄)ပါးကို
ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ႏိုင္ေစျခင္းငွါ
ဗဟုသုတအျဖစ္​​ တင္ျပ​ေပးလိုက္ပါသည္။
.


၁။ဘဒၵႏၲဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋက​ေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( မင္​းကြန္​းဆရာ​ေတာ္​ )
၁၃၁၅ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္​။


၂။ဘဒၵႏၲေနမိႏၵ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ပခုကၠဴဆရာေတာ္ )
၁၃၂၁ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္​။


၃။ဘဒၵႏၲေကာသလႅ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ျပည္ဆရာေတာ္ )
၁၃၂၅ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္​။

၄။ဘဒၵႏၲသုမဂၤလာလကၤာရ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ )
၁၃၃၅ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္​။

၅။ဘဒၵႏၲသိရိႏၵာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ေယာဆရာေတာ္ )
၁၃၄၆ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္​။

၆။ဘဒၵႏၲဝါယာမိႏၵာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ေရစႀကိဳဆရာေတာ္ )
၁၃၅၆ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္​။


၇။ဘဒၵႏၲသီလကၡႏၶာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ေမာ္ကြ်န္းဆရာေတာ္ )
၁၃၆၁ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္​။

၈။ဘဒၵႏၲဝံသပါလာလကၤာရ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ျမင္းမူဆရာေတာ္ )
၁၃၆၁ ခုႏွစ္​ ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္​။


၉။ဘဒၵႏၲဂႏၶမာလကၤာရ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ျမင္းၿခံဆရာေတာ္ )
၁၃၆၂ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္​။

၁၀။ဘဒၵႏၲသုႏၵရ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ )
၁၃၆၅ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္​။


၁၁။ဘဒၵႏၲဣႏၵပါလ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( ရမၼာဝတီဆရာေတာ္ )
၁၃၆၅ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္​။

၁၂။ဘဒၵႏၲအဘိဇာတာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
( စစ္ကိုင္းဆရာေတာ္ )
၁၃၇၁ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္​။


၁၃။ ဘဒၵႏၲဣႏၵာစရိယ
တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
( ဘုတလင္ဆရာေတာ္ )
၁၃၇၃ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္​။

၁၄။ဘဒၵႏၲဝီရိယာနႏၵ
တိဋိဋကဓရ ၊ တိပိဋကေကာဝိဒ
၁၃၇၈ ခုႏွစ္​ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္​
တို႔ျဖစ္​ပါသည္​။

ယခုသက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသာ
ဆရာေတာ္(၁၀)ပါးရိွပါသည္။

ထိုအထဲတြင္
“ေယာဆရာေတာ္ႀကီး
ဘဒၵႏၲသိရိႏၵာဘိဝံသ”မွာ
သက္ေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

#Credit

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *