ဥာဏ္ရည္မမီတဲ့ ေယာက္်ားေတြက ပုိမုိေဖာက္ျပန္တတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားထုတ္ျပန္

ဦးေႏွာက္မေကာင္းတဲ့သူေတြကသာ ေဖာက္ျပန္တတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီေတြက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဇနီးသည္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ လိမ္လည္ၿပီး သစၥာေဖာက္ တတ္တ့ဲသူေတြနဲ႔ ခိုးဖြက္တဲ့အလုပ္ေတြလုပ္တတ္တဲ့ ခင္ပြန္းသည္က ဥာဏ္ရည္အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ၿပီး၊ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာာင္ရည္နိမ့္ပါးတတ္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္က ေဒါက္တာ ဆက္တုိရွီ ကန္နာဇာဝါရဲ႕ ေလ့လာသုေတသနျပဳအခ်က္အလက္ေတြအရ ေတြ႕ရွိခဲ့ရ ပါတယ္။

ဆုိရွယ္နဲ႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုကုိ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ေနာက္ကြယ္မွာ လိမ္လည္ျခင္း၊ သစၥာေဖာက္ျခင္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ တတ္ၾကတဲ့အမ်ိဳးသားစုက သာမန္အမ်ိဳးသားေတြထက္ပုိၿပီး ဥာဏ္ရည္နိမ့္ပါးေၾကာင္းေတြ႕ရွိရၿပီး ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာေတြမွာ သစၥာေစာင့္ထိန္းၿပီး ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ဥာဏ္ရည္ပုိမုိျမင့္မားတဲ့သူေတြျဖစ္တာကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာရဲ႕ အဆုိပါေလ့လာစမ္းစစ္မႈေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာဆုိရင္ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေရးနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ခုိင္ၿမဲေစလုိတဲ့ ဆႏၵေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ပုိမုိလုိလားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သစၥာေစာင့္ထိန္းတတ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ဆုိထားပါတယ္။

Credit:သဒၵါခ်ိဳ(ေရႊအင္းေလး)

3 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *