အာ႐ွယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးေျခစစ္ပြဲ မႏၲေလးျမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

ျမန္မာယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးအသင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရထားသည္ ၂၀၁၉အာ႐ွယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးေျခစစ္ပြဲဒုတိယအဆင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရခဲ့ျပီး မႏၲေလးျမိဳ႕႐ိွ မႏၲလာသီရိကြင္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အာ႐ွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲကို အုပ္စုႏွစ္စုခြဲ၍ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲ ကို ဧျပီ၂၆ရက္မွ ၃၀ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး အသင္း႐ွစ္သင္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲတြင္ ၾသစေၾးတးလ်၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ အီရန္၊ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ နီေပါအသင္းတို႔ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ ေလးသင္း ႏွစ္အုပ္စုခြဲ၍ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ေျခစစ္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာေနာက္ဆံုးပတ္က က်င္းပခဲ့ျပီး ျမန္မာ အသင္းသည္ အုပ္စု(စ)တြင္ လာအို၊ အီရန္အသင္းတို႔ႏွင့္ က်ေရာက္ခဲ့ သည္။ ပါလက္စတိုင္းအသင္းႏႈတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ သံုးသင္း သာ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျပီး ျမန္မာအသင္းသည္ ပထမပြဲတြင္ လာအိုအသင္းကို ေလးဂိုး – သံုးဂိုးျဖင့္႐ံႈးနိမ့္ေသာ္လည္း ဒုတိယပြဲတြင္ အီရန္အသင္းကို တစ္ဂိုး – ဂိုးမ႐ိွျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့၍ အေကာင္းဆံုးအုပ္စုဒုတိယျဖင့္ ဒုတိယ အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ျမန္မာယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးအသင္းသည္ ယင္းေျခစစ္ပြဲအတြက္ စခန္းဝင္ ေလ့က်င့္ေနျပီျဖစ္ျပီး ပဏာမကစားသမား၂၉ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။ ျမန္မာယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးသည္ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေျခစမ္းပြဲမ်ားစြာ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး မတ္လတြင္
ဂ်ပန္ – အာဆီယံယူ-၁၉အမ်ိဳးသမီးျပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ေျခစစ္ပြဲတြင္ အုပ္စုတစ္ခုစီမွ ထိပ္ဆံုးႏွစ္ သင္းစီမွာ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရရန္ အခြင့္အေရး႐ိွေနသည္။

▪️သတင္း – ႐ိႈင္းထက္ေဇာ္ (ေၾကးမံု)

9 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *