အေမရိကန္သူခိုးဂ်က္ေလယာဥ္ကိုိ ေထာက္လွမ္းဖုိ႔ တရုတ္ကသရဲ ျဂိဳလ္တု တည္​​ေဆာက္​

အေမရိကန္ ထုတ္ ေရဒါေရွာင္ကြင္းႏုိင္ေသာ ဗုံးက်ဲ ေလယာဥ္ B-2 Spirit stealth  ေတြ ကို တရုတ္ႏုိင္ငံက ေကာင္းကင္ယံ မွာ ေထာက္လွမ္းႏုိင္ေစရန္အတြက္ ‘ghost satellites’  ေတြ လႊတ္ေတာ႔ မွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေကာင္းကင္ယံမွာ တေစ ၦတစ္ေကာင္လုိ အသြင္ျမင္ေတြ ဖန္တီးႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲ ႏုိိင္မည့္ ျဂိဳလ္တုအား တရုတ္သိပၸံပညာ ရွင္ေတြ က လက္ေတြ ႔ က်က် တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ျပီး တေစ ၦတစ္ေကာင္လုိ ပုံေဖာ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တရုတ္ျဂိဳလ္တုကို အာကာ သကေန အာရုံခံကရိယာ ေတြ နဲ႔ ေထာက္လွမ္းလုိ႔ မရေအာင္ တရုတ္က ျပဳ လုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး အျခားေသာ စစ္ေလယာဥ္ေတြကို ေတာ႔ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ သိပၸံ အကယ္ဒမီိ ရဲ ႔ (Chinese Academy of Sciences)သုေတသနေခါင္းေဆာင္ Gong Wenlin ကေတာ႔ ‘ghost satellites’ ျဂိဳလ္တု ဟာ မျမင္ႏုိင္တဲ႔ ေလယာဥ္ေတြ နဲ႔ ေရဒါ မဖမ္းႏုိင္တဲ႔ ေလယာဥ္ေတြ ကို အဓိက ေထာက္လွမ္းႏုိင္တဲ႔ စနစ္ေတြ တပ္ဆင္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ ႔ နည္းပညာ ေျခလွမ္းေတြ ဟာ စစ္ေရးမွာလည္း က်ဲက်ဲလွမ္းေနျပီးကမာၻ႔ ပထမဆုံး သရဲ ျဂိဳလ္တု ကို ၂၀၂၅ မတုိင္မီ လႊတ္ တင္သြား ရန္လည္း ရွိေနတယ္လုိ႔www.thesun.co.uk သတင္းစာ မ်က္ႏွာ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

6 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *