အ႐ူးတစ္​​ေယာက္​​ေရးတဲ့စာအုပ္​

အ႐ူးတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိင္ထားတာေတြ႔ေတာ့ စိတ္က်န္းမာေရးေဒါက္တာက ေမးတယ္။
“လက္ထဲမွာ ဘာကုိင္ထားတာလဲကုိယ့္လူ”
အ႐ူးကေျပာတယ္
“ဒါဆရာ့အတြက္ယူလာတာဗ် စာမ်က္နာ၅၀၀ပါတဲ႔
ကြ်န္ေတာ္ေရးထားတဲ႔စာအုပ္ပါ�ဆရာ”
�​ေဒါက္တာ။ ။
“ဟုိက္ရွ္… စာမ်က္နာ ၅၀၀ေတာင္မွ ဘာေတြေရးထားတာလဲကြ”???
👷အ႐ူး။ ။
“စာမ်က္နာအစမွာ ဘုရင္တစ္ပါးက ျမင္းစီးျပီးေတာအုပ္ထဲကုိထြက္သြားပါတယ္ 🏇
ေနာက္ဆုံးစာမ်က္နာမွာေတာ့ ဘုရင္ဟာေတာထဲကုိေရာက္သြားခဲ႔ပါတယ္လုိ႔ ေရးထားပါတယ္” !!!!
👷ေဒါက္တာ။ ။
.”ဟာ ဒါဆုိရင္ အလယ္မွာဘာ ေတြေရးထားတာလဲ”???

 

 

 

👷အ႐ူးကေျပာတယ္။ ။
တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
👷တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇
👷ေဒါက္တာ။ ။
“အုိးဟ္ သိပ္ေကာင္းတယ္ကြာ! ဒါေပမယ့္ မင္းဒီစာအုပ္ကုိ ဘယ္သူဖတ္မွာမုိ႔လဲ”???
👷အ႐ူး။ ။
“ကြ်န္ေတာ္ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာတင္မွာေပါ့ဗ်ာ အဲ႔ဒီကလူေတြဖတ္မွာေပါ့ ဆရာရယ္… အဲ႔ဒီမွာ အ႐ူးေတြနည္းမွမနည္းပဲ”!!!
“တစ္ေယာက္ေတာင္ အခုဖတ္ျပီး 😄😄😄 ရီေနျပီ”။
“ခနေနရင္ေတာ့ သူရဲ႕တစ္ျခားသူငယ္ခ်င္းေတြလဲ 👥 ဖတ္ျပီးရီေတာ့မွာ”!! 😀😀😀😀😜😜

Credit

4 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *