ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉၃) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉၃)
သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄
ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉၃)ရဲသူရတပ္ခြဲ၊ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲအရာရွိေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း စစ္ေရးျပကြင္း၌က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္၊ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ဝင္းဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 


ေရွးဦးစြာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ က ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းမ်ား၏ အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၿပီး သင္တန္းဆင္းတပ္ခြဲအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းမ်ားက အေႏွးေလၽွာက္၊ အျမန္ေလၽွာက္ျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၿပီး ရဲခ်ဳပ္က အေကာင္းဆုံးေက်ာင္းသားဆုရ ေက်ာင္းသားအမွတ္(၁၁၀) ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္း ၿဖိဳးေဝလ၊ ေလ့က်င့္ေရးထူးခၽြန္ဆုရေက်ာင္းသားအမွတ္(၂၀၇) ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းေအာင္ျမတ္ကိုကို၊ကြန္ပ်ဴဘာသာရပ္ ထူးခၽြန္ဆုရ ေက်ာင္းသားအမွတ္(၁၇၇) ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္း သန္းနိုင္ဦး(၁)၊ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ထူးခၽြန္ဆု ေက်ာင္းသားအမွတ္(၂၄၆) ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းတင္ေလးႏြယ္၊ ဥပေဒဘာသာရပ္ ထူးခၽြန္ဆုရ ေက်ာင္းသားအမွတ္(၃၁၅) ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္း သိမ့္အိမြန္တို႔အား ဆုမ်ားအသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရဲခ်ဳပ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ သင္တန္းဆင္း ဒုတိယရဲအုပ္ေလာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္စြာေခါင္းေဆာင္၍ လက္ေအာက္က ယုံၾကည္အားကိုးၿပီး တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း အားလုံးလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ လုပ္ကိုင္သြားရန္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ေစာင့္စည္းရမည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ ထားရွိရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စုေပါင္းစြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို မိမိ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္(၄)ရပ္၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္(၆)ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို နိုင္ငံတကာအဆင့္မီရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္လာေအာင္ အဖက္ဖက္က ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္တိုင္းမွလည္း ကိုယ္စီ စြမ္းရည္ျပည့္၀ထက္ျမက္ေနေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပ္ဖြဲ႕/ဌာနအသီးသီး၌ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ရင္ေဘာင္တန္းကာ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နည္းပညာတိုးတက္လာသည့္အေလ်ာက္ မႈခင္းပုံစံအသစ္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ထိတ္လန႔္ေၾကာက္ရြံ့မႈႏွင့္ ဘ၀လုံျခဳံမႈအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အားကိုးေမၽွာ္လင့္မႈမ်ားကို ျပည့္၀ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုမိုေခတ္မီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္လာေစေရး နိုင္ငံေတာ္အပိုင္းမွ ႐ုပ္၀တၳဳပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဘက္မွလည္း ေခတ္မီအတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ ျမင့္မားေစေရးတို႔အတြက္စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးေလ့က်င့္သြားၾကရန္၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈရရွိေအာင္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေလးထား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေလးအထားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္မွတ္ယူကာဆက္လက္အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းသမားစဥ္မ်ား၊ ကိုယ္စီတာ၀န္မ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ကာ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မိမိတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား က်ရာက႑မွ ဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ စသည္ျဖင့္ တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္(၂) (လုံျခဳံ/မႈခင္း) ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္နိုင္သူ၊ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ား၊ ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေခတၱေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သင္တန္းဆင္းအရာရွိေလာင္းမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းဆင္းအရာရွိ အမ်ိဳးသား(၂၀၈)ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၁၁၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၂၁)ဦးတို႔ကို သင္တန္းဆင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၃)
သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအ
နားကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၃)ရဲသူရတပ်ခွဲ၊ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း စစ်ရေးပြကွင်း၌ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ်၊ ဒုတိယရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ဝင်းဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် က ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းများ၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူပြီး သင်တန်းဆင်းတပ်ခွဲအား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းများက အနှေးလျှောက်၊ အမြန်လျှောက်ဖြင့် ချီတက်အလေးပြုပြီး ရဲချုပ်က အကောင်းဆုံးကျောင်းသားဆုရ ကျောင်းသားအမှတ်(၁၁၀) ဒုတိယရဲအုပ်လောင်း ဖြိုးဝေလ၊ လေ့ကျင့်ရေးထူးချွန်ဆုရကျောင်းသားအမှတ်(၂၀၇) ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းအောင်မြတ်ကိုကို၊ကွန်ပျူဘာသာရပ် ထူးချွန်ဆုရ ကျောင်းသားအမှတ်(၁၇၇) ဒုတိယရဲအုပ်လောင်း သန်းနိုင်ဦး(၁)၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ် ထူးချွန်ဆု ကျောင်းသားအမှတ်(၂၄၆) ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းတင်လေးနွယ်၊ ဥပဒေဘာသာရပ် ထူးချွန်ဆုရ ကျောင်းသားအမှတ်(၃၁၅) ဒုတိယရဲအုပ်လောင်း သိမ့်အိမွန်တို့အား ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရဲချုပ်က အမှာစကားပြောကြားရာတွင် သင်တန်းဆင်း ဒုတိယရဲအုပ်လောင်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင်ငယ်များအဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ကြရမည့် အရာရှိများဖြစ်သောကြောင့် မိမိကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရသည့် တပ်ဖွဲ့၀င်များအပေါ် မှန်ကန်စွာခေါင်းဆောင်၍ လက်အောက်က ယုံကြည်အားကိုးပြီး တစ်စိတ်တစ်၀မ်းတည်း အားလုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံနေထိုင် လုပ်ကိုင်သွားရန်၊ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ စောင့်စည်းရမည့် ကျင့်၀တ်သိက္ခာ၊ ထားရှိရမည့် ရည်မှန်းချက်များကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီး တပ်ဖွဲ့၀င်များ၏ စုပေါင်းစွမ်းအားနှင့် စွမ်းရည်များကို မိမိ၏ အရည်အသွေးနှင့်ပေါင်းစပ်ကာရည်မှန်းချက်တာ၀န်(၄)ရပ်၊ လုပ်ငန်းတာ၀န်(၆)ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာအောင် အဖက်ဖက်က မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် တပ်ဖွဲ့၀င်တိုင်းမှလည်း ကိုယ်စီ စွမ်းရည်ပြည့်၀ထက်မြက်နေစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အမျိုးသမီးရဲအရာရှိများအနေဖြင့်လည်း တပ်ဖွဲ့/ဌာနအသီးသီး၌ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ မှုခင်းတိုက်ဖျက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များနှင့်အတူ ရင်ဘောင်တန်းကာ စွမ်းစွမ်းတမံ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ရန်၊ နည်းပညာတိုးတက်လာသည့်အလျောက် မှုခင်းပုံစံအသစ်များ၊ အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ပြည်သူများအကြား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် ဘ၀လုံခြုံမှုအတွက် ပြည်သူလူထု၏ အားကိုးမျှော်လင့်မှုများကို ပြည့်၀ကျေနပ်လောက်အောင် စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊ အနာဂတ်ကာလတွင် ပိုမိုခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ စွမ်းရည်ပြည့်၀သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်လာစေရေး နိုင်ငံတော်အပိုင်းမှ ရုပ်၀တ္ထုပံ့ပိုးမှုများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနေသကဲ့သို့ မိမိတို့ဘက်မှလည်း ခေတ်မီအတတ်ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရေးနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းရည် မြင့်မားစေရေးတို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးလေ့ကျင့်သွားကြရန်၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါ၀င်သောရဲတပ်ဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုရရှိအောင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အလေးထား ၀န်ဆောင်မှုများပေးသွားရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာသည် နိုင်ငံတော်အဆင့်အလေးအထားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသည့် ပြဿနာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သောကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အမျိုးသားရေးတာ၀န်တစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူကာဆက်လက်အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းသမားစဉ်များ၊ ကိုယ်စီတာ၀န်များ၊ ကျင့်၀တ်များနှင့်အညီ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကာ နိုင်ငံတော်နှင့် မိမိတပ်ဖွဲ့အတွက် ပေးအပ်သောတာ၀န်၀တ္တရားများအား ကျရာကဏ္ဍမှ ဦးလည်မသုန်ထမ်းဆောင်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် စသည်ဖြင့် တိုက်တွန်းမှာကြားခဲ့သည်။


အဆိုပါသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒုတိယရဲချုပ်(၂) (လုံခြုံ/မှုခင်း) ရဲဗိုလ်ချုပ် အောင်နိုင်သူ၊ ရဲအရာရှိကြီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ဇနီးများ၊ ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းမှ ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီး၊ သင်တန်းဆင်းအရာရှိလောင်းများ၏ မိဘဆွေမျိုးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သင်တန်းဆင်းအရာရှိ အမျိုးသား(၂၀၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁၁၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၃၂၁)ဦးတို့ကို သင်တန်းဆင်းပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

5 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *