ကမာၻ ့နံပါတ္၂.ကေနကမာၻ ့နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာ ေတာ့မည့္တရုတ္နိုင္ငံဆုိတာ

ဥေရာပသားတို ့၏ ဘိန္းေကၽြးမႈေၾကာင့္ လမ္းေဘးရိွ ေလလြင့့္ ကေလးေလး မ်ားကို လက္တြန္းလွည္း ျဖင့္ လိုက္ေကာက္ ခဲ့ရသည့္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
– ဆန္ျပဳတ္ျဖဴ တပန္းကန္ကို ဆားခတ္ၿပီး လူမ်ား ဝိုင္းေသာက္ ခဲ့ရသည့္နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

– က်ားမ အားလံုး ဇင္ပိတ္ျပာကိုသာ ဝတ္ဆင္ ခဲ့ရသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
– အစာ ငတ္ျပတ္မႈေၾကာင့္ လူသန္း ၃၀ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

– ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တို ့၏ ေစာ္ကားမႈနွင့္ အရွက္ခြဲ ခံရမႈကို အနစ္နာဆံုး ခံခဲ့ရသည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

 

 

 

– မွားယြင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားေျကာင့္ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ျပီး နွစ္သံုးဆယ္ ေက်ာ္ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝ ခဲ့ရေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။

– အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေကၽြးနိုင္ေတာ့၍ အေမရိကန္သာ လိုခ်င္ပါက ပို ့ေပးပါမည္ဟု ဇာတိပုည ဂုဏ္ မာနကို ေအာက္ခ်၍ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ရေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

– စားစရာ မရိွေအာင္ ဆင္းရဲေနသည့္ ၾကားမွ ကမာၻ ပါဝါလြန္ အေမရိကန္နွင့္ စစ္စရိတ္ ၾကီးမားစြာ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ရေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

– ကမာၻ ့ဒုတိယ စစ္အင္အား အၾကီးဆံုး ဆိုဗီယက္ ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈၾကားမွ အဏုျမဴ စစ္အင္အား ရေအာင္ တည္ေဆာက္နိုင္ ခဲ့ေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

– အေပါစား ဖီးနစ္တံဆိပ္ ရာဘာ ဖိနပ္ကို နွစ္ေပါက္ေအာင္ စီး၍ ျပည္ပတြင္ တေန ့နာရီ ၂၀ ထိ အလုပ္လုပ္ျပီး ကၽြန္ခံခဲ့ရသူ တို ့၏ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး တက္လာျပီး ဦးေဆာင္မႈ မွန္သည္နွင့္ ထို အဆင္းရဲဆံုး နိုင္ငံကို နွစ္သံုးဆယ္ အတြင္း မ်က္လွည့္ျပ သကဲ့သို ့ေျပာင္းလဲ နိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ အဆင္းရဲဆံုး နိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တရုတ္တို ့စတင္ ၾကိဳးစား ခဲ့ရေသာ အေျခအေန ထက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ပိုသာ ေနေသးသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းမိုင္ (၂၆၁၂၀၀) ရိွသည္။ ဧကဖြဲ ့မယ္ဆိုပါက ဧက ၁၆၇ သန္းေက်ာ္ (၁၆၇,၁၆၈,၀၀၀) ရိွ၏။ ေရခဲေတာင္ နဲ ့ ေက်ာက္ေတာင္ထြဋ္ တခ်ိဳ ့မွအပ စိုက္ပ်ိဳး၍ မရတဲ့ ေနရာ မရိွ။ တရုတ္ျပည္ တြင္ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၏ ၁၀ ရာခိုင္နႈန္း သာ စိုက္ပ်ိဳး ၍ ရသည္နွင့္ နႈိင္းယွဥ္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

 

တရုတ္ျပည္ အငတ္ေဘးမွ ရုန္းထြက္ခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ျပီး ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း မွာ ျမန္မာျပည္ ကဲ့သို ့ မဖြံ ့ျဖိဳးေသး။ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ရွားပါးလြန္း၍ အစစ အရာရာ ေခၽြတာရသည္။ ထိုခ်ိန္က တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ သန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ပါးစပ္ေပါက္ကို ထမင္းပံုမွန္ ေကၽြး နိုင္ဖို ့ အရူး မီးဝိုင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ခန္ ့သာ ရိွသည္။ ေျမဧကနဲ ့ စားၾကည့္ပါက လူတစ္ဦး အတြက္ (၃.၂၇) ဧကစာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ရိွ၏။ မိသားစု တစ္စု အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အနည္းဆံုး ၁၅ ဧက ကေန ဧက ၂၀ ေက်ာ္ ရိွသည္။ က်ိန္းေသ ေပါက္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ ရမယ့္ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ စားနပ္ ရိကၡာ ပိုလ်ွံျပီး ကမာၻ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး အဆင့္ (၁၊ ၂၊ ၈) ရိွသည့္ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အိမ္နီးခ်င္း သံုးနိုင္ငံသို ့ ထုတ္ကုန္ မ်ား ေကာင္းစြာ ျပန္လည္ တင္ပို ့ေရာင္းခ် နိုင္ရမည့္ နိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁၅၆ သန္းေက်ာ္ ရိွေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္းသာ ရိွပါသည္။

ေရသယံဇာတ ကိုၾကည့္ရေအာင္။ ေရခ်ိဳ ျမစ္ၾကီး ၄ စင္းနဲ ့ ျမစ္ငယ္ မ်ားစြာ ရိွသည္။ အဖိုးတန္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ ေျမေအာက္ သယံဇာတ (ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ ့၊ ေက်ာက္မ်က္ နွင့္ တြင္းထြက္ ဓာတ္သတၳဳမ်ား)၊ ပင္လယ္ သယံဇာတ နွင့္ ပထဝီ အေနအထား အခ်က္အျခာ က်မႈ ပါထည့္တြက္ရင္ အလြန္ ၾကြယ္ဝေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုၾကြယ္ဝမႈသည္ ယခင္ကလို စစ္အုပ္စုနွင့္ အေပါင္းအပါ တသိုက္ တို ့အတြက္သာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရိွ အေျခခံ လူတန္းစား မ်ား အတြက္သာ မက ကခ်င္ျပည္ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။

 

 

 

 

မိုးေခါင္ ေရရွား အညာသား ၾကီး မ်ားနွင့္ နာဂစ္ဒဏ္ခံ ဧရာဝတီတိုင္း အပါအဝင္ ရခိုင္ရိုးမနွင့္ ခ်င္း ေတာင္တန္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ပါ အက်ံဳးဝင္ ရမည္။ မြန္၊ ကရင္၊ ကယား လူမ်ိဳးစု မ်ားနွင့္ တနလၤာရီတိုင္း ကၽြန္းစု မ်ားမွ မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားအတြက္ပါ သက္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရႊေရာင္ အခြင့္အလမ္း သည္ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန ့ က လက္သန္းျပာ မ်ား ေထာင္၍ ျမန္မာျပည္သို ့့ တေက်ာ့ျပန္ ေရာက္ရိွလာျပီ ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ အခြင့္အလမ္းနွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ရရိွရံုႏွင့္ မၿပီး။ ျပည္တြင္း ျပည္ပရိွ ျပည္သူတို႔ ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစားမွ ဓားမ ေနာက္ပိတ္ေခြး ဘဝမွ လြတ္ နိုင္မည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ထင္ရွားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားပါသည္။

အံ့မခန္း ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ တရုတ္တို ့ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက

၁။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တိုင္းျပည္ကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္စိတ္ရိွျခင္းနွင့္ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ
၂။ အေနာက္ကမာၻမွ ေက်ာ္တက္သြားေသာ နွစ္နွစ္ရာစာ နည္းပညာကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ စုပ္ယူနိုင္ခဲ့မႈ
၃။ အသံုးမဝင္သည့္ သန္း တစ္ေထာင္ လုပ္သားထုကို ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့ေသာ ပညာေရးစနစ္
၄။ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ ျဖစ္ပါလ်က္ ရဲတင္းစြာ ေစ်းကြက္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ေသာ မူဝါဒ နွင့္
၅။ ျပည္ပ ရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈ မ်ား ေရာက္လာေစခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကို အဓိက အျဖစ္ေတြ ့ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေရးအၾကီးဆံုး အခ်က္မွာ တရုတ္ မီးငွက္ မ်ိဳးဆက္ လူငယ္ မ်ား၏ ၾကိဳးစားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပ ေရာက္ေနေသာ ဖီးနစ္တို ့၏ ဆင္းရဲတြင္းမွ ခုန္ထြက္လိုစိတ္၊ ရန္သူေတာ္ ဂ်ပန္၊ ထိုင္ဝမ္နွင့္ အေနာက္ ကမာၻ၏ တိုးတက္မႈကို ေအာက္က် မခံလိုသည့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္တို ့က ေခတ္သစ္ တရုတ္ျပည္ကို ေမြးဖြားေပး ခဲ့ပါသည္။

ထို မီးငွက္မ်ိဳးဆက္သည္ ယခု အသက္ ၇၀ – ၈၀ တန္းကို ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ ေနေသာ တ႐ုတ္ နဂါးၾကီးကို ၎တို ့့၏ ေခၽြးစက္၊ မ်က္ရည္စက္မ်ား ျဖင့္ လန္ ့နိုးေစ ခဲ့သည္။ ယခု အခ်ိန္ တြင္ေတာ့ သူတို႔ လက္ျဖင့္ ပင္ပန္း ၾကီးစြာ တည္ေဆာက္ ခဲ့ရေသာ မိခင္ႏိုင္ငံ အေၾကာင္း သားသမီး ေျမးျမစ္ မ်ားကို ဂုဏ္ယူစြာ ျပန္ေျပာ နိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။

 

 

 

တခ်ိန္က တိုင္းျပည္က ေကၽြးထားခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္ လူငယ္တို႔၏ ပါးစပ္ေပါက္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တို႔မွ မိခင္တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပန္အန္ထုတ္ ေကၽြးေမြး သည့္ ပါးစပ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ျပီးခဲ့ေသာ နွစ္သစ္မိန္ ့ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း ျပည္သူတို ့ကို တိုုင္းျပည္ အတြက္ နွစ္သစ္ လက္ေဆာင္ ေပးဆပ္ ရန္သာ ျပင္ဆင္ ထားဖို ့ ေျပာခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာ မ်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္လည္း မိခင္
တိုင္းျပည္ကို စြမ္းနိုင္သမ်ွ ျပန္လည္ အန္ထုတ္ ေကၽြးေမြး လိုပါသည္။

တခ်ိန္က အာရွ၏ ၾကယ္ပြင့္ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ယခု အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ အစစ အရာရာ ေအာက္က် ေနာက္က် ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ဖီးနစ္ မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ပန္းေတြ ပြင့္ေနစရာ အေၾကာင္း မရိွပါ။ မခံခ်င္စိတ္ ဆူးေတြ သီးေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ထိုင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဝင္းနဲ ့ေဇာ္ ကိစၥ သည္ မ်က္နွာမြဲ၍ အနို္င္က်င့္ခံ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ သံအမတ္ ေခၚဆဲ လိုက္သည္ နွင့္
သစ္ခိုး တရုတ္မ်ားကို ၈ ရက္နွင့္ လြတ္ေပး ရသည္မွာ လည္း ဆင္းရဲ ၍
ေခါင္းငံု ့ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

မေလးရွားတြင္ သတ္ခံရေသာ ကိုယ့္နိုင္ငံသား မ်ားကို ကာကြယ္မႈ မလုပ္နိုင္ ခဲ့သည္မွာလည္း အင္အားမရိွ ေသာ အေျခအေန ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ရခိုင္ဘုရင္ ပိုင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရပိုင္နက္ အခ်ိဳ ့ ေပးလိုက္ ရသည္ မွာလည္း ျပည္ပကို ခပ္မာမာ တံု ့ျပန္နိုင္ေသာ အေနအထား မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို ့ ရင္ထဲ အရွက္တကြဲ စူးဝင္ခဲ့ရေသာ ဆူးမ်ားကို ဆြဲနႈတ္ရန္ အခ်ိန္က် လာပါျပီ။ လာမယ့္ နွစ္နွစ္ဆယ္ အတြင္း ျမန္မာ မီးငွက္ မ်ားမွ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္ အတြက္ သမိုင္းေပး တာဝန္ အျဖစ္ အမိေျမကို ဆင္းရဲတြင္းမွ အျမန္ ဆြဲထုတ္ရပါမည္။

ကြန္ျမဴနစ္ၾကီး တိန္ ့က “ခ်မ္းသာတာ က်က္သေရ ရိွပါတယ္ကြာ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ မွန္၏။ အရင္ ခ်မ္းသာဖို ့လိုသည္။ သို့မွသာ မိခင္တိုင္းျပည္ နွင့္ ေမာင္နွမ နိုင္ငံသား မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ နုိင္မည္။ အထက္ပါ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္း မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္နိုင္မည္။

ဒီေလာက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရး အေရျခံဳ အတုအေယာင္ အမ်ိဳးသားေရးမ်ိဳး ကို အလိုမရိွပါ။ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ကိုသာ အလိုရိွပါသည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္တို ့ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳသိပ္ခဲ့ရေသာ နာက်ည္းစိတ္ကို စီးပြားေရး တြင္ ေဖာက္ခြဲၾကမည္။ျပီးခဲ့ေသာ နွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ခုန္ဆင္း ခဲ့ရေသာ ဆင္းရဲတြင္းမွ ျပန္တက္ ၾကမည္။

ေရႊထီး ေဆာင္း ခဲ့ေသာ အတိတ္က ရာဇဝင္ ရဟတ္ဘီး ကို တပတ္ ျပန္လွည့္ ျပမည္။ အာရွ၏ ေနာက္ထပ္ အံ့ၾသဖြယ္ အသစ္ တစ္ခု ေပၚထြက္လာဖို ့” ျမန္မာ မီးငွက္တို ့ ေတာင္ပံ စခတ္ၾကစို ့” ဟုဆိုရင္း
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ .

မူရင္​း​ေရးသူ

တင္​​ေမာင္​လႈိင္​

 

 

 

 

က်​ေနာ္​တုိ႔၏ Bluesea Mediaမွ ​ေဖာ္​ျပ​ေသာ
စာစုမ်ားသည္​ သက္​ဆုိင္​ ပုိစ္​့ပုိင္​႐ွင္​မ်ား၏
အာ​ေဘာ္​မ်ားသာျဖစ္​ပါ​ေၾကာင္​း
သိ​ေစအပ္​ပါသည္​.
ပုိစ္​့ပုိင္​႐ွင္​မ်ားအားလည္​း
ျပန္​လည္​မွ်​ေဝခြင္​့ျပဳပါရန္​​ေလးစားစြာ
​ေမတၱာရပ္​ခံပန္​ၾကားအပ္​ပါသည္​
Bluesea Media

3 Shares

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *